Energiapolitika 2000 Társulat

Energiapolitika 2000 Társulat

kozjo

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Alapszabály Send to a friend Print Version

Ez az Alapszabály a Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.428/2000/29. sz. Végzésével bejegyzett, módosított, 2014. június 16-tól hatályos szövege.

ENERGIAPOLITIKA 2000 TÁRSULAT ALAPSZABÁLYA

I. Általános rendelkezések

1. § A Társulat neve és székhelye

(1) A Társulat neve: ENERGIAPOLITIKA 2000 TÁRSULAT

(továbbiakban: Társulat)

(2) A Társulat rövidített neve: ENTÁR 2000

(3) A Társulat emblémája:

(4) A Társulat székhelye: 1026 Budapest, Torockó u. 7.

(5) A Társulat pecsétje: Köriratban „Energiapolitika 2000 Társulat, Budapest", középen a Társulat egyszerű emblémája.

2. § A Társulat jogállása

(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, országos hatáskörű egyesület, önálló jogi személy.

(2) A Társulat működése Magyarország területére terjed ki.

II. A Társulat célkitűzése, tevékenysége

3. § A Társulat célja

Szakmai és közéleti tevékenység a nemzeti elkötelezettségű, környezetbarát energiapolitika kidolgozásának segítésére, népszerűsítésére és védelmére, a közjó érdekében.

A társulat közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4.§ A Társulat tevékenysége

(1) A Társulat fő (cél szerinti) tevékenysége a TEÁOR '08 szerinti besorolás szerint:

9112 Szakmai érdekképviselet

(2) A Társulat TEÁOR '08 szerinti besorolás szerinti egyéb tevékenységei:

2211 Könyvkiadás

2215 Egyéb kiadás

2213 Időszaki kiadvány kiadása

7310 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7413 Piac- és közvélemény-kutatás

7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

7440 Hirdetés

7484 Máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

8042 Felnőtt- és egyéb oktatás

9112 Szakmai érdekképviselet

(3) A Társulat az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységi köreit az alábbi szolgáltatások nyújtásával és szakmai tevékenységgel valósítja meg.

a) Az energiapolitikát megalapozó szakmai-tudományos tevékenység folytatása.

b) Állásfoglalások kidolgozása és közzététele.

c) Rendezvények: konferenciák, tanácskozások, tájékoztatók szervezése.

d) Az energetikai törvényalkotás támogatása.

e) Az energetikai kormányzat tevékenységének figyelemmel kísérése, támogatása, szükség esetén bírálata.

f) Önkormányzatok szakmapolitikai segítése.

g) A közvélemény tájékoztatása energetikai kérdésekben.

h) Energetikai szaksajtó kiadása.

i) Az energetikai oktatás-képzés támogatása, szervezése.

j) A magyar energetikai örökség ápolása és hasznosítása, eredményeinek népszerűsítése.

k) Együttműködés tudományos, szakmai és társadalmi szervezetekkel.

(4) A Társulat tevékenységéről honlapján és a médián keresztül számol be.

Az Alapszabály itt letölthető. 

Keresés

Eseménynaptár

Previous Next
Április 2024
Va Ke Sz Cs Sz
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Regisztráció

Miért érdemes regisztrálni? Rendszeres értesítést kap

  • rendezvényeinkről,
  • állásfoglalásainkról,
  • energetikai cikkekről és tanulmányokról.
      Megküldjük hírleveleinket.